JAK NEDOSTATEK CHLEBA PŘISPĚL K POZNÁNÍ LEPKU

V posledním roce druhé světové války, kdy byl velký nedostatek chleba, v Nizozemsku vypozorovali, že se výrazně zlepšil zdravotní stav některých dětí, trpících celiakií. Když letadla spojeneckých sil shodila bochníky chleba, stav dětí se zase rychle zhoršil. Díky tomu byl objeven vliv lepku na celiakii.

Zpočátku se mělo za to, že proteiny způsobující celiakii pochází z pšenice, žita, ječmene a ovsa. Až v devadesátých letech 20. století bylo na základě několika studií zjištěno, že lidé s celiakií tolerují oves bez známek střevního zánětu.  

Existovala však výjimka. V otevřené studii dospělých pacientů s celiakií užívajících čistý oves se u tří pacientů objevila vilózní atrofie (postižení sliznice tenkého střeva). Vyvinuly se u nich slizniční T-buňky, které vykazovaly schopnost reagovat na avenin (protein obsažený v ovsu). Z toho se vyvodilo, že intolerance ovsa může být příčinou vilózní atrofie a zánětu u pacientů s celiakií, kteří konzumují oves, ale jinak dodržují bezlepkovou dietu. Tato studie měla velký ohlas a vyvolala pochybnosti nejen u jednotlivých pacientů, ale také v oficiálních organizacích, jako je Evropská komise a Codex Alimentarius, které původně zařadily "oves a výrobky z něj" na seznam alergenů vedle pšenice, ječmene a žita. Zajímavé je, že zmíněnou norskou studii, která popsala tři pacienty reagující na oves, nepotvrdily další studie pacientů s celiakií, ačkoli je pravděpodobné, že pacientů reagujících na oves by mělo být více.

Postupně se ukázalo, že problémem pro pacienty s celiakií při konzumaci ovesných výrobků je častá kontaminace obilným materiálem obsahujícím lepek, ke které může docházet v každém kroku výrobního řetězce. Ten zahrnuje čistotu osiva, postupy pěstování a sklizně, mletí a další zpracování na potravinářské výrobky. 

Od roku 2009 (ES 41/2009) a 2013 (FDA) se mohou ovesné výrobky prodávat jako bezlepkové za předpokladu, že hladina kontaminace lepkem je nižší než 20 mikrogramů na kilogram. Zavedení ovsa do bezlepkové diety pacientů s celiakií se doporučuje až po zotavení střeva. Zdravotní účinky konzumace ovsa se odrážejí ve zdravotních tvrzeních, které schválily Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Oves může tvořit zdravý, výživný, na vlákninu bohatý a bezpečný doplněk bezlepkové diety.

Výrobna Janovy pece funguje v bezlepkovém režimu již několik let. Nepoužíváme žádné suroviny, které by mohly naše výrobky kontaminovat. Ovesné vločky bez lepku nakupujeme v Německu. Ve mlýně tam testují na přítomnost lepku každou šarži vloček. S vločkami nám vždy přijde i protokol z kontroly. Proto můžeme s jistotou tvrdit, že všechny naše výrobky jsou bez lepku.

Váš Jan

Zdroj: Gilissen, L.J.W.J.; Van der Meer, I.M.; Smulders, M.J.M. Why Oats Are Safe and Healthy for Celiac Disease Patients. Med. Sci. 2016, 4, 21. https://doi.org/10.3390/medsci4040021
 

Načítám