OPRAVDU HNOJÍ EKOZEMĚDĚLCI V NOCI?

Určitě jste někdy slyšeli otřepaný „vtip“ o tom, jaký je rozdíl mezi normálním a ekologickým zemědělcem. Ten první prý stříká a hnojí přes den, ten druhý v noci. Říkají to lidé, kteří si myslí, že BIO je podvod.

Vesměs nevědí, že ekologický zemědělec je pod přísnou kontrolou. Kdyby nedodržoval zákonem daná pravidla, hrozí mu nemalé pokuty nebo přijde o nezbytný certifikát. Takových provinilců je jen minimum. „Nevím, jak na to lidé přišli, že ekologičtí zemědělci hnojí v noci. Já to takhle rozhodně nedělám,“ říká farmář Pavel Moulis z Milínova na Rokycansku. Ekologicky hospodaří už dvacet let a nenapadlo by ho podvádět. Jednak je mu ekologický přístup vlastní, také k němu pravidelně chodí kontroloři a navíc je pod dohledem místních lidí. „Nemůžu si dovolit švindlovat. To bych ztratil jméno,“ dobře si uvědomuje.

A jestli někdo vidí ekologického zemědělce i ve dne hnojit? „To je možné. Rozmetadlo rozhazuje třeba mletý vápenec, který je přírodního původu. Takové hnojivo je povolené,“ vysvětluje Pavel Moulis. Coby zkušený farmář na pohled pozná, na jaké pole přišly chemické postřiky. „Kdyby je někdo použil, je to patrné na míře zaplevelení. Když je porost sytě zelený, značí to velké dávky dusíkatého hnojiva, a to aplikovat nesmíme,“ doplňuje ekofarmář.

Pastviny a pole na farmě Moulisových

V České republice hospodaří přes pět tisíc ekologických zemědělců, tolik jich drží potřebný certifikát. Ke každému z nich přijde minimálně jednou za rok kontrola. Prověří nejen veškeré nezbytné dokumenty, nevynechá ani prohlídku polí, skladů, zvířat či stájí. Chodí ale i namátkové a neohlášené kontroly, při kterých se třeba odeberou vzorky krmiv, jestli neobsahují nepovolené látky. „Když prodávám obilí, vždy si nechávám dělat rozbory zrna na přítomnost pesticidů,“ dodává Pavel Moulis.

V Česku působí čtyři kontrolní organizace, které ministerstvo zemědělství pověřilo dohledem nad celým procesem výroby biopotravin. V některých případech jej kontrolují i státní organizace (Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský).

„Kontrolní síť ekologické produkce je na velmi vysoké úrovni a patří k nejúčinnějším v Evropě. V průměru je vedeno ročně téměř šest tisíc kontrol. Množství zjištěných nedostatků je však poměrně malé,“ uvádí ministerstvo zemědělství. Jak upřesňuje, počet pokut udělených ročně za závažnější porušení pravidel se pohybuje kolem dvaceti. A stejně tak počet odebraných certifikátů. Za přestupek hrozí firmám pokuta až dva miliony korun, soukromým zemědělcům maximálně 100 tisíc korun.

Janova pec se v loňském roce zařadila mezi zhruba tisícovku registrovaných výrobců biopotravin v Česku. Získal jsem potřebný certifikát a díky němu mohu na trh dodávat naši BIO granolu. Zatím ve dvou příchutích. Tím náš příklon k biopotravinám ale nekončí. Na BIO prostě věříme.

Váš Jan

Načítám